*serveArch

 

*blog.serveArch

přehled rubrik
edition #01
stavby

Prozatím jsme oslovili

... vcelku malý vzoreček architektů, což ovšem lze říci o každém jiném - osobní známosti nás všech jsou vždy velmi omezené. Pokusili jsme se tedy srozumět jen s těmi, které bezprostředně známe, a snad s pár lidmi, jež jsou nám známí a dosažitelnými tak či onak zprostředkovaně. A musíme říci, že nám to zabralo téměř rok, namátkou i déle, s pramalým výsledkem. Ano, zdánlivě není času na nějaké "experimenty", světem táhne vleklá hospodářská krize, nikomu a každému jinak se příliš nedaří, takže se nelze divit, že totéž sebou nese stejně úpornou "subjektivní" letargii, téměř frustraci, která "vše" svazuje k držení se obvyklých schémat vlastního chování a sociálních rutin. Lidé kolem lpí na jedné straně na extrému odevzdaného "prakticismu" ("Dělám to dál jak se to dělá a jak jde.") nebo na straně druhé na nějakých defenzivních ideologiích v podobě těžko srozumitelných směsí, u kterých je člověk v podezření, že jim nerozumí ani ten, kdo se jimi repetetivně ohrazuje. Jsou lidé líní? Je se na ně třeba zlobit? Asi ne, asi se na ně není třeba zlobit - asi pochopitelně se v obtížných dobách bojí investovat (čímkoliv a jakkoliv) do nejistých věcí a snaží se přežít, jak je jim srozumitelným.

Abychom se přiznali k našemu lehkému zklamání do důsledku, tak kromě nedostatečného výsledku s architekty jsme se nesetkali s dobrým výsledkem ani v případě řemeslníků, které jsme chtěl itaké účelně do věci také zapojit - to určitě i a právě k jejich prospěchu. Ba dokonce se nám přihodilo, že jeden truhlář, kterého jsme se po delším dorozumívání rozhodli "otestovat" spoluprací, tedy v tom zda je chopen zodpovědně pracovat řekněme "na projekt" a v termínech pro práci nezbytných, nás jednoduše okradl o zálohy, i když jsme měli předem dohodnuty nejméně další tři práce, tedy zakázky pro něj - pro něj příhodné, dostatečné a od nás za velmi rozumnou cenu, pro nás vlastně ztrátovou.

Na první pohled se zdá, jakoby lidé ztráceli rozum, jakoby pro ně i reálné a prosté důvody přicházely o svůj význam, jakoby klíčovým pro ně bylo jen "nechat to být, jak to je", nikam a nijak se nehýbat - když to znamipuluji, když někoho okradu, tak to jako obvykle vyjde. Takže jsme si po zkušenosti řekli, že s apriorními pokusy o "zkoušky spoluprací" (alespoň se řemeslníky, i když i s architekty to není valné, to jsme si také zkusili) raději prozatím přestaneme, že na cosi takového nejsme bohužel dostatečně bohatí. Člověk se nakonec přestává divit, že i bohaté firmy odlišnějšího snažení, účelů a cílů zachází s lidmi, alespoň "v počátku", jako s nebezpečnou onucí - na podobné věci asi nikdo není bohatým dostatečným způsobem. Řemeslnickou "sekci" tedy z našeho záměru zatím vypustíme.

O spolupráci s architekty ovšem nadále více než stojíme - ale kde je v úzkém rozmezí vzít a nekrást, tedy takové, kteří by splnili elementární nároky a potřeby našeho záměru, což je, jak se ukazuje, vzhledem k vlastně obecné situaci nárok poněkud vysoký.

Zkusíme to tedy postupně a zvolna. Poskytneme prostor (jistě v blogu) k hovoru nad různými tématy, zprvu formou otevřené internetovské debaty, avšak přednost budou mít určitě debatéři svobodně sebeidentifikovaní, tedy zaregistrovaní pod vlastním jménem, případně s doplněnými dalšími dobrovolnými informacemi - všelijaké "nicky" zavrhovat nelze, ale není nutno se jim věnovat a brát je příliš vážně.

 

přehled rubrik
blog
edition#01
blog
stavby
blog

Hovořící, u kterých bude očividným, že jsou to lidé nejenom takoví, že ze své stany vědí, o čem mluví, a že to dokonce umí a mají smělost vyjádřit, což obojí dnes bohužel není pravidlem. Můžeme vybídnout místo k napsání svého samostatného vstupu formou článku či série článků - tedy se mohou zapojit jako externí autoři k tématu ad libitum. Úspěšní v této fázi mohou vstoupit do situace trvalejšího autora, odkud je jenom krok k tomu, stát se členem redakce. Spolupracovníku, v jehož případě bude zřetelným, že mu nestačí "jenom stavět domy", ale jde mu i o věc samu, může nejenom dostat svou subdoménu, ale můžeme s ním mluvit i o širší spolupráci, tedy spolupráci vně *serveArchu jakožto webu. Je to pomalé, samozřejmě, ale co se dá dělat - jak jinak si má člověk byť jen chaběji ověřit schopnosti, vůli, záměry a charakter druhého bez zbytečného rizika.

Ovšem na straně druhé tu jistě cesta iniciace jakékoliv spolupráce pro ty z kolegů, kteří opravdu trpí nechutí k jakékoliv komunikaci cestou internetovských hovorů, psaní článků a čehokoliv podobného. Takoví jednotlivci zanořeni do svého způsobu vyjadřování ("Stavím domy, nebudu přeci žvanit někde na internetu, od toho jsou tu jiní." - jak se vyjádřila jedna naše známá) nás mohou samozřejmě oslovit e-mailem, kde může proběhnout předběžné seznámení (tedy pokud on-line prezentace nestačí) a cokoliv následného dle představ obou stran. V tomto případě se ovšem nemůže nikdo divit tomu, že pak je třeba i prezentace z druhé strany, tedy třebas jakékoliv letmé ověření, že dotyčný skutečně jest architekt jakéhokoliv ražení či oficiality (opravdu není třeba ing.arch člen Komory, to dnes bohužel není nijaká záruka) - tedy toho, že si dotyčný nedělá jen nějakou legraci, že se skutečně zabývá návrhem staveb a již se jako takový někde-nějak prezentuje. Nejsme přáteli všelijakých často ponižujících presentací typu "portfolio", ale jak naznačujeme bude asi třeba vykázat se svou prací, s čímž se počítá i v případě kolegů řekněme "píšících". Teprve pak bude možným uvažovat o osobním setkání, a jakkoliv pokračovat.

Co v koncovce a v možnosti překládáme? Proč by kdokoliv měl cosi takového dělat? Odpověď je jednoduchá, i když třebas naši známí archtitekti nepochopili, asi proto, že jsme jim to přímo neřekli:

... účast na projektu v roli, podobě a platnosti paritního-rovnoprávného spoluvlastníka.

Jde tedy o nabídku ke společné investici (sběr menších investic) s důsledným sdílením jak rizika tak i možných výnosů - tedy nabídku k právu spoludisponovat mnohem větším bohatstvím, tedy prostředky, než by jakýkoliv jednotlivec byl schopen vlastními silami vytvořit a hospodařit s nimi.

 

... nahoru ...

kontakt
Servearch
přehled rubrik
blog
edition#01
blog
stavby
blog
created by *serveArch - all rights reserved